Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Zaklikowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, bieżące, menu 1224 - BIP - Urząd Miejski w Zaklikowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

2024

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 03.01.2024 r, w sprawie wyznaczenia OPS w Zaklikowie do realizacji zadań w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w 2024 r.

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 12.01.2024 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Lipie w 2024 r.

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaklików na lata 2024-2025"

Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 30.01.2024 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaklików na 2024 r.

Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków złożonych przez nauczycieli o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego

Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 05.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 05.02.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 08.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 08.02.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego - dodatek gazowy

Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie nr 34/2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 35/2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 36/2024 z dnia 26.02.2024 r w sprawie ustalenia miejskiego zespołu informatycznego na potrzeby wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie nr 42/2024 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 43/2024 z dnia 08.03.2024 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Zaklikowa nr 44/2021 w sprawie zakupu okularów

Zarządzenie nr 44/2024 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 45/2024 z dnia 15.03.2024 r w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie nr 46/2024 z dnia 18.03.2024 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 47/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 49/2024 z dnia 22.03.2024 r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 50/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaklików za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego GOK

Zarządzenie nr 51/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 52/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 53/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji

Zarządzenie nr 55/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądania treści publikowanych w BIP

Zarządzenie nr 57/2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 59/2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 04.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 61/2024 z dnia 04.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich na Boisku Orlik w Zaklikowie

Zarządzenie nr 62/2024 z dnia 04.04.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do Spółdzielni Socjalnej Tęczowy Świat Maluszka

Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie nr 64/2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli

Zarządzenie nr 65/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości

Zarządzenie nr 66/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości

Zarządzenie nr 86/2024 z dnia 10.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Zarządzenie nr 98/2024 z dnia 20.05.2024 r. w sprawie wniesienia do spółki pn. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Zaklikowie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego

 

Zarządzenie nr 101/2024 z dnia 22.05.2024 r. w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 117/2024 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS w Zdziechowicach

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Janik Grzegorz
udostępniono
2024-01-10 14:44 przez Kalina Agnieszka
zmodyfikowano
2024-06-12 12:57 przez Kalina Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
447
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.