Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Zaklikowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 1212 - BIP - Urząd Miejski w Zaklikowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

.Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - wypłata dodatków i rekompensat

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 30.01.2023 r w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 30.01.2023 r w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 30.01.2023 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaklików na 2023 r.

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 15/2023 z dn. 31.01.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023

Zarządzenie nr 16/2023 z dn. 31.01.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w 2023 r.

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach w 2023 r.

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Lipie w 2023 r.

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa Kolonii Łysaków na kadencję 2019-2023

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków złożonych przez nauczycieli o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia IV przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości 

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 01.03.2023 r. w sprawie wniesienia do Spółki pn. Gminny Zakład Komunalny wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 02.03.2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 02.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 14.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Zaklików przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu treści publikowanych w BIP

Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaklików za 2022 r.   

Załączniki do zarządzenia 43/2023

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 45a/2023 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie planu finansowego na realizację zadania "Wypłata dodatku elektrycznego"

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie wyznaczenia OPS w Zaklikowie do realizacji zadań - Korpus Wsparcia Seniorów

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 05.04.2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 05.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie w maju 2023 r.

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 19.04.2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Zaklików za 2022 rok

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wszelkich form działalności socjalnej oraz ustalenia kwoty bazowej dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 08.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny i zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną nr ewid. 525/6 w Lipie

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2023 z dnia 05.04.2023 r

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 11.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 11.05.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych..."

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 19.05.2023 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmina Zaklików w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jst za 2022 rok

Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 23.05.2023 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 85/2023 z dnia 29.05.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 86/2023 z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 87/2023 z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 88/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 90/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 91/2023 z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 92/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości położonych na terenie gminy Zaklików przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 93/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia V przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 09.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Wykaz do zarządzenia nr 92/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości położonych na terenie gminy Zaklików przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 95/2023 z dnia 09.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 96/2023 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 98/2023 z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 99/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 100/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie niewprowadzania psów na teren miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Zarządzenie nr 101/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 

Zarządzenie nr 102/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków

Zarządzenie nr 103/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 104/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji podatku VAT - dodatek gazowy

Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 109/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 17.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 111/2023 z dnia 17.07.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 20.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 116/2023 z dnia 20.07.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 26.07.2023 r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 114/2023

Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 120/2023 z dnia 27.07.2023 r w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 121/2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Opłat i Podatków

Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 124/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Zaklików ćwiczenia gminnego 

Zarządzenie nr 125/2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 127/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 128/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Zaklików na rok 2024

Zarządzenie nr 129/2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnerów do projektu 

Zarządzenie nr 130/2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 132/2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 135/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 137/2023 z dnia 04.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 11.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 139/2023 z dnia 11.09.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 11.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 141/2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zarządzenie nr 143/2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 144/2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie nr 145/2023 z dnia 21.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 146/2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 148/2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 150/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2023

Zarządzenie nr 151/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 152/2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 154/2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 05.10.2023 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie nr 158/2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 161/2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 164/2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego

Zarządzenie nr 167/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 168/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 169/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych

Zarządzenie nr 171/2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 173/2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 174/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 175/2023 z dnia 06.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Zaklików na rok 2024

Zarządzenie nr 177/2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 178/2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 179/2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie"

Zarządzenie nr 180/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 181/2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 182/2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

Zarządzenie nr 183/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 184/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji podatku Vat

Zarządzenie nr 185/2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 186/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 187/2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 190/2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie wniesienia do spółki GZK wkładu pieniężnego

Zarządzenie nr 191/2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 192/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 193/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na realizację wypłat refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 194/2023 z dnia 22.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 195/2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie nr 196/2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 197/2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Metryka

sporządzono
2023-01-03 przez Buwaj Sylwia
udostępniono
2023-01-03 13:04 przez Kalina Agnieszka
zmodyfikowano
2024-01-24 09:03 przez Kalina Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1274
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.