Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Zaklikowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 1199 - BIP - Urząd Miejski w Zaklikowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie w styczniu 2022 r.

Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 04.01.2022 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 04.01.2022 r w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedzkola w Lipie w 2022 roku

 Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach w 2022 r.

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Zaklikowie w 2022 roku

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie do prowadzenia postępowania w przedmiocie dodatku osłonowego

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie dodatku osłonowego

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie zmiany zmiany zarządzenia nr 5/2022 z dnia 04.01.2022 dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zaklikowie

 Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 24.01.2022 r w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 24.01.2022 r w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenie terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2022/2023

 Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 31.01.2022 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaklików na 2022 r.

 Zarządzenie mr 21/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Zaklików przeznaczonej do przekazania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Klubu Sportowego „Czarni” Lipa na prowadzenie działalności statutowej

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zaklikowie".

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków złożonych przez nauczycieli o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowe

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 11.02.2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa Ireny na kadencję 2019-2023

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 11.02.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli kontenerów mieszkalno - socjalnych

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie przekazania nieruchomości budynkowej na rzecz KS "Czarni" Lipa

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zaklikowie

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 09.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zaklikowie

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zaklikowie

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości na finansowanie operacji pn. "Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce"

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2022

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 43/2022 z dn. 04.04.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Zarządzenie nr 44/2022 z dn. 04.04.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Przebudowa i rozbudowa budynku GOK i OSP w Zaklikowie"

Zarządzenie nr 46/2022 z dn. 04.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Przebudowa i rozbudowa GOK i OSP w Zaklikowie".

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wszelkich form działalności socjalnej

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Zaklików za 2021 rok

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Zaklikowie

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2021 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Zaklików jest organem założycielskim

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. Cyfrowa Gmina

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie wniesienia do Spółki GZK w Zaklikowie wkładu pieniężnego

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na terenie Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zaklików w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania lokalu położonego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi OPS

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw inwestycji Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań - Korpus Wsparcia Seniorów

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży czterech lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie sprzedaży czterech lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2022 dot. naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Przebudowa dróg wewnętrznych..."

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2022

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2022

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 06.07.2022 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Zarządzenie nr 94/2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Opłat i Podatków

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości środków unijnych 

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac remontowych na przystanku autobusowym 

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie określenia zakresu upoważnienia dla Sekretarza Gminy

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 107/2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaklikowie

Zarządzenie nr 109/2022 z dn. 03.08.2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 03.08.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2020 

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 03.08.2022 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie nr 112/2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu odbioru robót

Zarządzenie nr 114/2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie nr 115/2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, ewidencjonowania pieczęci urzędowych

Zarządzenie nr 116/2022 z dnia 10.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 119/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych

Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Opłat i Podatków

Zarządzenie nr 121/2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 122/2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Zarządzenie nr 123/2022 z dnia 19.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 22.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 125/2022 z dnia 22.08.2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaklików za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 23.08.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 127/2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 129/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 130/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 131/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaklików

Zarządzenie nr 132/2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia działki w drodze zamiany

Zarządzenie nr 134/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 135/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 136/2022 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 139/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 140/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 141/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 142/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 144/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 145/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"

Zarządzenie nr 146/2022 z dnia 04.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 147/2022 z dnia 04.10.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 149/2022 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 150/2022 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 151/2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie

Zarządzenie nr 153/2022 z dnia 13.10.2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie nr 154/2022 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 155/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 156/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Zaklików treningu akcji kurierskiej administracji publicznej bez doręczenia kart powołania

Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 158/2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie 159/2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 162/2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Zarządzenie nr 163/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 164/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu odbioru robót "Modernizacja dróg dojazdowych do pól..."

Zarządzenie nr 165/2022 z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 166/2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 167/2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 

Zarządzenie nr 168/2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 169/2022 z dnia 09.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do Spółdzielni Socjalnej Tęczowy Świat Maluszka

Zarządzenie nr 170/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Zaklików na rok 2023 

Zarządzenie nr 171/2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2922

Zarządzenie nr 172/2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 175/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 176/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Zarządzenie nr 178/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 179/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Zarządzenie nr 180/2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 181/2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 183/2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw wymiaru podatków i opłat

Zarządzenie nr 184/2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 185/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy rok 2022

Zarządzenie nr 186/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID

Zarządzenie nr 187/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 188/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 189/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zasad gospodarowania energią w budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Zarządzenie nr 190/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 191/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zaklikowie

Zarządzenie nr 192/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dot. wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie nr 193/2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 194/2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy

Zarządzenie nr 195/2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Przebudowa drogi gminnej..."

Zarządzenie nr 196/2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych..."

Zarządzenie nr 198/2022 z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 200/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 201/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 202/2022 z dnia 16.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 205.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 206.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 207/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 208/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 210/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 

Zarządzenie nr 211/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 215/2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 216/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 217/2023 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie

Zarządzenie nr 218/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 219/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 220/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 221/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Poprawa dostępności oferty kulturalnej poprzez przebudowę GOK w Zaklikowie"

Metryka

sporządzono
2022-01-04 przez Janik Grzegorz
udostępniono
2022-01-04 00:00 przez Kalina Agnieszka
zmodyfikowano
2023-03-14 10:13 przez Kalina Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1386
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.